Privacyverklaring Rotsvast

Artikel 1. Definities

1.1. In deze privacyverklaring worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

AVG:                                    
Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Betrokkene:
De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;

Huurder:
De natuurlijke persoon die op zoek is naar een huurwoning;

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die i.v.m. het verhuren van een woonruimte  en eventueel i.v.m. het beheer van een woonruimte een Overeenkomst met Rotsvast is aangegaan;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Rotsvast en de Betrokkene, waaronder de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Rotsvast en de inschrijving van de Huurder bij Rotsvast;

Persoonsgegevens:     
Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Rotsvast:                            
De gebruiker van deze privacyverklaring:

1. Rotsvast Coöperatief U.A. gevestigd aan Vrouwenregt 1 te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer
53465288; en
2. Iedere vestiging van Rotsvast, zie artikel 2.1 voor een opsomming van de vestigingen van Rotsvast;

 

Website:                            
De website https://www.rotsvast.nl.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijken

2.1. De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

Vestiging Rotsvast Alphen aan den Rijn
Veerstal 32 2801 RB Gouda
Telefoon: +31(0)18-2591900
E-mail: alphen@rotsvast.nl
KvK-nr.: 64358763

Vestiging Rotsvast Amersfoort
Emmastraat 34
1211 NH Hilversum
Telefoon: +31(0)35-6281717
E-mail: amersfoort@rotsvast.nl 
KvK-nr.: 64806820

Vestiging Rotsvast Amstelveen
Amsterdamseweg 185
1182 GV Amstelveen
Telefoon:+31(0)20-5036560
E-mail: amstelveen@rotsvast.nl
KvK-nr.: 34167860

Vestiging Rotsvast Amsterdam
Johannes Verhulststraat 30bg
1071 ND Amsterdam
Telefoon:+31(0)20-6627662
E-mail: amsterdam@rotsvast.nl
KvK-nr.: 34167860

Vestiging Rotsvast Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB Bergen op Zoom
Telefoon: +31(0)164-745003
E-mail: amsterdam@rotsvast.nl
KvK-nr.: 20081102

Vestiging Rotsvast Breda
Academeiesingel 40
4811 AC Breda
Telefoon: +31(0)76-5220565
E-mail: amsterdam@rotsvast.nl
KvK-nr.: 85981834

Vestiging Rotsvast Delft
Molenstraat 4
2611 KA Delft
Telefoon: +31(0)15-2158010
E-mail: delft@rotsvast.nl
KvK-nr.: 27240908

Vestiging Rotsvast Den Bosch
Marktveld 44
5261EB Vught
Telefoon: +31(0)73-8200397
E-mail: denbosch@rotsvast.nl
KvK-nr.:17270846

Vestiging Rotsvast Den Haag
Anna Paulownastraat 73
2518 BC Den Haag
Telefoon: +31(0)70-3464840
E-mail: denhaag@rotsvast.nl
KvK-nr.: 70337853

Vestiging Rotsvast Dordrecht
Vrouwenregt 1
2611 KK Delft
Telefoon: +31(0)10-4762323
E-mail: dordrecht@rotsvast.nl
KvK-nr.: 27240908

Vestiging Rotsvast Eindhoven
Willemstraat 14
5611 HD Eindhoven
Telefoon: +31(0)40-2440244
E-mail: eindhoven@rotsvast.n
KvK-nr.: 17087805

Vestiging Rotsvast Gooi Hilversum
Emmastraat 34
1211 NH Hilversum
Telefoon: [telefoonnummer]
E-mail: hilversum@rotsvast.nl
KvK-nr.: 64806820

Vestiging Rotsvast Gouda Veerstal 32
2801 RB Gouda
Telefoon: +31(0)18-2591900
E-mail: gouda@rotsvast.nl
KvK-nr.: 64358763

Vestiging Rotsvast Groningen
Nieuwe Ebbingestraat 65
9712 NE Groningen
Telefoon: + 31(0)50-5267200
E-mail: groningen@rotsvast.nl
KvK-nr.: 02089047

Vestiging Rotsvast Haarlem
Donkere Spaarne 18
2011 JG Haarlem
Telefoon: +31(0)23-5318080
E-mail: haarlem@rotsvast.nl
KvK-nr.: 34107572

Vestiging Rotsvast Leeuwarden
Noorderweg 18
8911 ES Leeuwarden
Telefoon: +31(0)58-2991991
E-mail: leeuwarden@rotsvast.nl
KvK-nr.: 02089047

Vestiging Rotsvast Leiden
Hooglandse Kerksteeg 12 2312 HR Leiden
Telefoon: +31(0)71-8200270
E-mail: leiden@rotsvast.nl
KvK-nr.: 70337853

Vestiging Rotsvast Maastricht
Hoogbrugstraat 22
6221 CR Maastricht
Telefoon: +31(0)43-7600076
E-mail: maastricht@rotsvast.nl
KvK-nr.: 80640850

Vestiging Rotsvast Nijmegen
Molenveldlaan 150a
6523 RN Nijmegen
Telefoon: +31(0)24-2122095
E-mail: nijmegen@rotsvast.nl
KvK-nr.: 73097160

Vestiging Rotsvast Broek in Waterland
Laan 2
1151 AA Broek in Waterland
Telefoon: +31(0)299-429882
E-mail: noordholland@rotsvast.nl
KvK-nr.: 55769810

Vestiging Rotsvast Roermond
Willem II Singel 12
6041 HS Roermond
Telefoon: +31(0)475-316312
E-mail: roermond@rotsvast.nl
KvK-nr.: 62315528

Vestiging Rotsvast Rotterdam
Watertorenweg 336
3063 HA Rotterdam
Telefoon: +31(0)10-4762323
E-mail: rotterdam@rotsvast.nl
KvK-nr.: 27240908

Vestiging Rotsvast Tilburg
Piusstraat 24a
5038 WS Tilburg
Telefoon: +31(0)13-5441506
E-mail: tilburg@rotsvast.nl
KvK-nr.: 64415570

Vestiging Rotsvast Utrecht
Burg. Reigerstraat 84 3581 KW Utrecht
Telefoon: +31(0)30-2144346
E-mail: utrecht@rotsvast.nl
KvK-nr.: 62129503

Vestiging Rotsvast Zeeland
Londensekaai 45
4331 JH Middelburg
Telefoon: +31(0)118-611412
E-mail: middelburg@rotsvast.nl
KvK-nr.: 85981834

Vestiging Rotsvast Zoetermeer
Veerstal 32
2801 RB Gouda
Telefoon: +31(0)182-591900
E-mail: zoetermeer@rotsvast.nl
KvK-nr.: 64358763

Rotsvast Coöperatief U.A
Elzenhof 26
2411 HR Bodegraven
Telefoon: 06-23226323
E-mail: info@rotsvast.nl
KvK-nr.: 53465288

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1. Rotsvast verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
a. Voornamen en achternaam;
b. Adres;
c. Postcode en woonplaats;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Beroep;
g. Burgerlijke staat;
h. Kopie identiteitsbewijs;
i. IBAN;
j. Inkomensgegevens;
k. Arbeidsovereenkomst;
l. Geboortedatum;
m. Geboorteplaats;
n. Geboorteland.
3.2.  Rotsvast verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.
3.3.  Voor de totstandkoming van een Overeenkomst dient de Huurder de volgende 
Persoonsgegevens aan Rotsvast te verstrekken: Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Huurder niet ingeschreven worden bij Rotsvast.
3.4.  Voor de totstandkoming van een Overeenkomst dient de Opdrachtgever de volgende Persoonsgegevens aan Rotsvast te verstrekken: Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst tot verhuurbemiddeling en eventueel beheer niet tot stand komen.
3.5.  Om een intentieverklaring aan te gaan i.v.m. het huren van een woonruimte en om middels de bemiddeling van Rotsvast een huurovereenkomst aan te kunnen gaan, is de Huurder verplicht bepaalde Persoonsgegevens aan Rotsvast te verstrekken, zoals: Adres, postcode, woonplaats, beroep, burgerlijke staat, inkomen, arbeidsovereenkomst, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en kopie identiteitsbewijs. De exacte Persoonsgegevens die verplicht verstrekt dienen te worden, worden voor de totstandkoming van de intentieverklaring resp. de huurovereenkomst aan de Huurder kenbaar gemaakt. Zonder deze Persoonsgegevens kan de intentieverklaring resp. de huurovereenkomst niet tot stand komen.
3.6.  Indien Rotsvast een kopie van het identiteitsbewijs van de Betrokkene maakt ter vaststelling van de identiteit van de Betrokkene, dan wordt het Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt.

Artikel 4. Grondslag en doeleinden van de verwerking

4.1.  De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, de toestemming van de Betrokkene en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.2.  Rotsvast verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het tot stand komen van de Overeenkomst;
b. Het uitvoeren van de Overeenkomst;
c. Het via de e-mail sturen naar de Huurder van huurwoningen die nieuw in het
huurwoning aanbod van Rotsvast zijn opgenomen en die vallen binnen de wensen die
de Huurder aan Rotsvast kenbaar heeft gemaakt;
d. Het maken van een afspraak voor een bezichtiging;
e. Het sturen van een bevestiging van een bezichtiging;
f. Het sturen van informatie over een huurwoning die de Huurder wenst te bezichtigen;
g. Het opnemen van contact i.v.m. de Overeenkomst;
h. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht van de Betrokkene;
i. Het opstellen van een intentieverklaring;
j. Het opstellen van een huurovereenkomst;
k. Het beoordelen of de Huurder voldoende financiële middelen heeft om de financiële
verplichtingen na te komen die zullen voortvloeien uit het huren van een woning waarin de Huurder interesse heeft;
l. Het voldoen aan administratieve plichten;
m. Het sturen van de factuur;
n. Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met de Betrokkene;
o. Het uitvoeren van beheerwerkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever; p. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
4.3.  Rotsvast zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist. 
4.4.  Rotsvast verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Rotsvast streeft naar minimale gegevensverwerking. 
4.5.  Rotsvast zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven. 
4.6.  Rotsvast maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 
4.7.  Voor Rotsvast is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten
aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Rotsvast volgens de AVG. 

Artikel 5. Wissen van Persoonsgegevens

5.1.  Rotsvast zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien: 
a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; 
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn. 
5.2.  Rotsvast is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is. 

Artikel 6. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

6.1. Rotsvast zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien: 
a. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van
persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
b. Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
c. De Betrokkene aan Rotsvast verzoekt om Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken;
d. De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend;
e. De doorgifte geschiedt aan een door Rotsvast voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een ICT-dienstverlener of een administratiekantoor, met welke derde partij Rotsvast middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Rotsvast uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
f. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Rotsvast Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Rotsvast de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

7.1.  Op verzoek verleent Rotsvast aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Rotsvast van hem bijhoudt en verstrekt Rotsvast de Betrokkene kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken. 
7.2.  Rotsvast biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste Persoonsgegevens die Rotsvast van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 

Artikel 8. Bezwaar

8.1. De Betrokkene kan bij Rotsvast bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Rotsvast het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Rotsvast met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Rotsvast bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

Artikel 9. Recht door beperking

9.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Rotsvast verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 10. Toestemming

10.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 11. Vragen, verzoeken en klachten

11.1. Een verzoek omtrent Persoonsgegevens, waaronder het uitoefenen van een of meerdere van de rechten genoemd in artikel 7, 8 of 9, het intrekken van een toestemming of vragen over deze privacyverklaring kunnen op de volgende wijzen worden ingediend:
a. Via de e-mail: info@rotsvast.nl;
b. Door telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met de vestiging van Rotsvast
waarmee de Betrokkene contact heeft gehad dan wel waarmee de Betrokkene een Overeenkomst is aangegaan, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens van de vestigingen van Rotsvast.
11.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 7, 8 en 9, dan informeert Rotsvast de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
11.3. Indien Rotsvast op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Rotsvast de Betrokkene daarvan op de hoogte.
11.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Rotsvast niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen

12.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Rotsvast verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Rotsvast heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot systemen te voorkomen;
b. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
c. Het gebruik van antivirus software;
d. De Website maakt gebruik van een SSL-certificaat;
e. Het geregeld uitvoeren van software updates.
12.2. Personen die door Rotsvast worden ingehuurd of bij Rotsvast in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Rotsvast tot geheimhouding verplicht.
12.3. Alleen de medewerkers van Rotsvast waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door Rotsvast toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

Artikel 13. Wijzigingen

13.1. Rotsvast behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van de privacyverklaring van Rotsvast.

Artikel 14. Beveiligingsincident

14.1. Indien zich bij Rotsvast een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Rotsvast daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het beveiligingsincident melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een beveiligingsincident bij Rotsvast dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt Rotsvast de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte

Artikel 15. Privacyverklaring van derden

15.1. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de Website zijn verbonden. Rotsvast aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de privacyverklaring van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 16. Cookies

16.1. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
16.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt
opgeslagen in de browser van het apparaat van de websitebezoeker.
16.3. De websitebezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een
dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help- functie van zijn browser.
16.4. Rotsvast maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken.
16.5. Met behulp van analytische cookies kan Rotsvast informatie verzamelen en analyseren die
verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Door het gebruik van analytische cookies verwerkt Rotsvast gegevens over het gebruik van de Website, zoals hoeveelheid tijd die is besteed aan bepaalde pagina’s, landlocatie, het soort apparaat waarmee de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens. Analytische cookies worden door een derde, Google, geplaatst ten behoeve van Rotsvast.
16.6. De Website maakt enkel gebruik van cookies die geen of zeer beperkte gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker en waarvoor geen toestemming is vereist.
16.7. Middels cookies worden geen Persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt.
16.8. Op deze pagina lees je meer over hoe Google omgaat met persoonlijke data wanneer een persoon akkoord gaat met de cookies op de website van Rotsvast.