Beheersysteem

 

Vastgoedbeheer

Ook voor woningbeheer en actief vastgoed management bent u bij Rotsvast aan het juiste adres. Als het gaat om zowel financieel, commercieel, als technisch beheer van onroerend goed.

Laat Rotsvast uw woning of panden beheren

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen familie of vrienden in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een  professionele wijze wordt beheerd.

Ook wanneer het gaat om grootschalig beheer (bij aantallen van 20-350 units) maken wij op maat voor u een beheerovereenkomst waarbij rekening gehouden wordt met hiertoe specifiek benodigde know-how en dienstverlening.

Financieel / Administratief beheer

 • Huurfacturen verzenden;
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen;
 • Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen;
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden;
 • Verzorgen van aanmaningen en indien nodig inschakeling van gerechtsdeurwaarder;
 • Verrichten van betalingen met toestemming  van verhuurder;
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan;
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden;
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder;
 • Mogelijkheid voor huurgarantie.

Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen;
 • Verrichten van inspectie bij klachten;
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst;
 • Afhandeling klachtenonderhoud;
 • Indien gewenst opstellen van jaar- en meer jaren begrotingen;
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen;
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud;
 • Controle ingediende nota's;
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig;
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten;
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten;
 • Verhelpen technische storingen;
 • Coördineren onderhoudsopdrachten.

Wat zijn de kosten van vastgoedbeheer?

Voor technisch en financieel beheer rekenen we een percentage van de huur. Informeer bij uw vestiging naar de aantrekkelijke tarieven voor het financieel en/of technisch beheer met of zonder huurgarantie. Voor grotere portefeuilles en samen met de verhuur van de portefeuille maken we graag afspraken op maat.