Bij Rotsvast volgen we duidelijke stappen om huurwoningen toe te wijzen aan mensen die willen huren. Dit doen we volgens de regels van de Wet goed verhuurderschap, met als doel om het toewijzingsproces transparant te verduidelijken voor betrokken partijen. We willen ervoor zorgen dat het proces eerlijk gaat.

Wat willen we van je weten?

• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kopie legitimatie (pasfoto en BSN-nummer zijn niet verplicht in de kopie)
• Gezinssamenstelling
• Maandelijks netto-inkomen
• Inkomensverklaring belastingdienst
• Arbeidsovereenkomst(en) en/ of werkgeversverklaring(en)
• Bedrag huidige huur
• Huurdersverklaring
• Informatie voor een huisvestingsvergunning als het verkrijgen hiervan verplicht is in de gemeente

Rotsvast vraagt niet naar je afkomst, geloof, politieke mening, seksuele geaardheid, genderidentiteit en je lichamelijke of mentale gezondheid.

Hoe kiezen we wie de woning krijgt?

Reactiesnelheid

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. In geval van veel reacties kan het voorkomen dat sommige kandidaat-huurders niet meer worden uitgenodigd voor een bezichtiging en worden afgewezen.

Bron van inkomen/soort arbeidsovereenkomst

Voorkeur voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een gerenommeerde werkgever. Met andere inkomstenbronnen zijn er vanzelfsprekend ook mogelijkheden. Hoogte van inkomen speelt ook een rol.

Gedegen en controleerbaar huurverleden

Voorkeur voor kandidaat-huurders met een positieve en verifieerbare verhuurdersverklaring.

Positieve screening van ID bewijs en solvabiliteit

Identiteit moet verifieerbaar zijn, en financiële draagkracht wordt grondig gescreend.

Samenstelling huishouden

Toewijzing houdt rekening met passende bewonerssamenstelling per woning.

Passendheid in (de omgeving van) de aangeboden woning

De ligging en eigenschappen van de woning kunnen invloed hebben op de geschiktheid van kandidaat-huurders.

Gunning opdrachtgever

De uiteindelijke keuze ligt bij de opdrachtgever, niet bij de verhuurmakelaar.

Ten slotte

Rotsvast verzekert dat elke vorm van discriminatie bij de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders wordt vermeden. Rotsvast draagt geen verantwoordelijkheid voor het handelen van opdrachtgevers en uit respect voor privacywetgeving verstrekt Rotsvast geen basisinformatie van kandidaat-huurders aan derden.

Deze procedure is gebaseerd op nieuwe wetgeving en is door Rotsvast op 21 december 2023 vastgesteld. De wetgever heeft bij de totstandkoming daarvan nauwelijks handvatten gegeven, zodat deze procedure pionierswerk is. Iedere aansprakelijkheid van Rotsvast voor nadelige gevolgen van het gebruik van (de tekst van) deze procedure wordt uitgesloten.