Rotsvast.nl

 

Leegstandswet Gouda?

Krijgt u uw woning niet verkocht en zit u met dubbele maandlasten?

We helpen u graag om uw woning onder de Leegstandswet te verhuren.

Regelmatig krijgen huiseigenaren te maken met dubbele woonlasten, omdat de woning die wordt verlaten nog niet is verkocht, maar de volgende woning al wel aan de eigenaar is opgeleverd. Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet kan een oplossing bieden voor dubbele woonlasten. De tijdelijke verhuur dient daarnaast om verpaupering van woning en omgeving door leegstand te voorkomen.

Bij verhuur op basis van de Leegstandswet is een vergunning van de gemeente nodig. De eigenaar dient zelf voor toestemming van de hypotheekverstrekker te zorgen. De Leegstandswet verbindt een aantal eisen aan de vergunning tot tijdelijke verhuur:

  • de vergunningen worden afgeven voor een periode van maximaal 5 jaar
  • tegen een afwijzing van een vergunning of weigering van verlenging door B&W is geen beroep mogelijk
  • de minimale contractduur is 6 maanden
  • de huurder heeft, na de minimale contractduur, een opzegtermijn van 1 maand
  • de verhuurder heeft, na de minimale contractduur, een opzegtermijn van 3 maanden
  • de eigenaar van de woning kan aantonen, er tenminste de laatste 12 maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning leeg is komen te staan, zelf te hebben gewoond -de woning is in de 10 jaren voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, niet meer dan 3 jaren, al dan niet aaneengesloten, geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd geweest -het huurcontact eindigt in ieder geval op de datum dat de vergunning haar geldigheid verliest
  • de huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan, in de overeenkomst is opgenomen dat verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandswet, de duur van de vergunning en het kenmerk van de vergunning
  • als niet aan de bovenvermelde punten ten aanzien van de huurovereenkomst is voldaan, kan de verhuurder zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de huurbeschermingsregels

U kunt bij Rotsvast Gouda terecht voor:

Vergunning voor tijdelijke verhuur

Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden

De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier 'Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte'.

Voor tijdelijke verhuur heeft u ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen. Vergeet ook niet uw verzekeraar te informeren over de verhuur.

Meer weten over verhuren via de leegstandswet?

Voor vragen kunt u het formulier invullen of u kunt altijd even langskomen. Onze medewerkers staan voor u klaar!