Beste collega’s,

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen. Daarom graag je aandacht voor het volgende.

Hygiëne

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
  • Schudt geen handen.

Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen.

Mondkapjes zoals die wel in China gedragen worden, geven geen bescherming. Het RIVM adviseert (professionele) mondkapjes alleen voor medisch personeel.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

De belangrijkste symptomen zijn:

  • koorts (boven de 38 graden);
  • met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat als ik ziekteverschijnselen vertoon?

Risicogebieden zijn (op 10 maart) delen van Noord-Italië (o.a. Lombardije en Veneto), China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea en Iran.

Als je ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een corona-patiënt meld dit dan bij je leidinggevende. Er is sprake van ziekteverschijnselen als je koorts hebt (meer dan 38 graden Celsius), je moet hoesten of benauwd bent. Blijf dan thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts. Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl je op je werk bent, dan moet je dit melden aan je leidinggevende (indien mogelijk telefonisch), direct naar huis gaan, contact met anderen vermijden en je eigen huisarts direct telefonisch contacteren. Verder zijn de gebruikelijke regels die gelden in geval van ziekte van toepassing. Bedenk als je thuis bent welke collega’s recent in je nabijheid zijn geweest, en geef dit telefonisch door aan je leidinggevende.

Wat als ik in een risicogebied ben geweest, maar geen ziekteverschijnselen heb?

Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om thuis te blijven als je terugkeert uit een gebied waar het virus is aangetroffen als je geen gezondheidsklachten hebt. Als je zonder ziekteverschijnselen te hebben terugkeert vanuit een risicogebied, neem dan voor de zekerheid telefonisch contact op met je leidinggevende om te bespreken of je thuis kunt werken of thuis moet blijven. Als je met je leidinggevende afspreekt dat je thuis moet blijven, dan wordt je loon gewoon doorbetaald.

Wat als ik niet naar mijn werk wil komen, omdat ik bang ben besmet te raken?

Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als je naar je werk komt. Als je toch bang bent, neem dan telefonisch contact op met je leidinggevende om dit te bespreken. Je kunt dan alleen thuis blijven, als je dat met je leidinggevende hebt afgesproken. Als er wel een extra risico is voor besmetting, dan zullen wij de medewerkers daarover informeren. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat medewerkers thuis blijven. In dat geval zullen wij het loon gewoon doorbetalen.

Wat als ik in quarantaine of isolatie moet?

Van isolatie is sprake als je zelf ziek bent, en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als je zelf niet ziek bent, maar in contact bent geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. Je moet dan thuis blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Of je in quarantaine moet wordt beslist door huisarts of GGD, dat kun je niet zelf beslissen. Bij quarantaine wordt je loon gewoon doorbetaald.

Wat als ik mijn kind van school of crèche moet ophalen in verband met het virus?

Als de school of crèche sluit en je met spoed je kind(eren) op moet halen, heb je recht op calamiteitenverlof en wordt je loon doorbetaald. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft, en je op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Bespreek dit eerst met je leidinggevende.

Wat als ik een ziek kind of familielid moet verzorgen?

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende. Blijf thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts.

Mag ik op vakantie gaan naar een risicogebied?

Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is te vinden naar welke gebieden reizen wordt afgeraden.

Wij kunnen je niet verbieden om met vakantie te gaan naar een risicogebied, maar verstandig is dit niet. Wij raden het dan ook ten sterkste af. Je loopt ook kans dat je reisverzekering geen dekking biedt als je afreist naar een risicogebied. Als je op vakantie zou gaan naar een gebied wat nu een risicogebied blijkt te zijn, neem dan contact op met je leidinggevende en bespreek wat te doen. Als je al een annuleringsverzekering had afgesproken voordat bekend was dat het een risicogebied was, dan zullen sommige verzekeringen de annuleringskosten vergoeden. Neem daarover contact op met je verzekeringsmaatschappij. Maar ook als de annuleringskosten niet vergoed worden, je gezondheid gaat voor alles. Laat het doorgaan van je vakantie dus niet afhangen van het al dan niet vergoed krijgen van de annuleringskosten.