Rotsvast.nl

 

Leegstandswet Breda?

MEer info over woningVERHUUR

Tijdelijke verhuur van te koop staande woningen op grond van de Leegstandswet

Regelmatig krijgen huiseigenaren te maken met dubbele woonlasten, omdat de woning die wordt verlaten nog niet is verkocht, maar de volgende woning aan de eigenaar is opgeleverd. De Leegstandswet weegt het belang van de verhuurder af tegen het privaatrechtelijke belang van huurbescherming (art. 15 en 16 Leegstandswet). Tijdelijke verhuur zonder huurbescherming wordt dan mogelijk.

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet kan een oplossing bieden voor dubbele woonlasten. Daarbij kan zo gehandeld worden, dat de kosten van dubbele woonlasten voor de eigenaar van de woning beperkt blijven, maar de verhuur geen winstoogmerk heeft. Doel moet blijven, dat de eigenaar de woning wil verkopen. De tijdelijke verhuur dient om verpaupering van woning en omgeving door leegstand te voorkomen en de eigenaar de mogelijkheid te bieden, de tijdelijke dubbele woonlasten te dragen.

Bij verhuur op basis van de Leegstandswet is een vergunning van de gemeente nodig. De eigenaar dient zelf voor toestemming van de hypotheekverstrekker te zorgen. De Leegstandswet verbindt een aantal eisen aan de vergunning tot tijdelijke verhuur:

  • de vergunningen worden afgeven voor een periode van maximaal 5 jaar
  • tegen een afwijzing van een vergunning of weigering van verlenging door B&W is geen beroep mogelijk.
  • de minimale contractduur is 6 maanden
  • de huurder heeft, na de minimale contractduur, een opzegtermijn van 1 maand
  • de verhuurder heeft, na de minimale contractduur, een opzegtermijn van 3 maanden
  • de eigenaar van de woning kan aantonen, er tenminste de laatste 12 maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning leeg is komen te staan, zelf te hebben gewoond -de woning is in de 10 jaren voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, niet meer dan 3 jaren, al dan niet aaneengesloten, geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd geweest -het huurcontact eindigt in ieder geval op de datum dat de vergunning haar geldigheid verliest
  • de huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan, in de overeenkomst is opgenomen dat verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandswet, de duur van de vergunning en het kenmerk van de vergunning
  • als niet aan de bovenvermelde punten ten aanzien van de huurovereenkomst is voldaan, kan de verhuurder zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de huurbeschermingsregels
  • Verhuur op grond van de Leegstandwet is geen oplossing voor alle eigenaren die hun te koop staande woning tijdelijk willen verhuren, maar biedt wel mogelijkheden om dat op een juiste manier te doen.

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt, en weer leeg komt te staan, mag u wel opnieuw de hypotheekrente aftrekken. (hypotheekrenteaftrek) Een eigenaar behoudt natuurlijk altijd de mogelijkheid, de woning volgens de reguliere weg, dus met huurbescherming voor de huurder, te verhuren. Daar is geen vergunning van de gemeente voor nodig.

Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden

De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier 'Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte'.

Voor tijdelijke verhuur heeft u ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen. Vergeet ook niet uw verzekeraar te informeren over de verhuur.

Voor vragen kunt u het formulier invullen of u kunt altijd even langskomen. Onze medewerkers staan voor u klaar!